CN

生活杂货 | 家居生活礼品

生活杂物:收纳袋,收纳箱,纸巾盒,抱枕等生活杂物礼品,虽然看似微不足道,但在生活中必不可缺;家居礼品是最为实用,功能性最高的宣传礼品,为您点缀家庭生活。
外科口罩CH-219
外科口罩
外科口罩
CH-219
CH-219
外科口罩
4.9 387
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
魔力胶贴车载手机支架MP-114
魔力胶贴车载手机支架
魔力胶贴车载手机支架
MP-114
MP-114
魔力胶贴车载手机支架
4.9 419
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
隔热手提式杯套KW-450
隔热手提式杯套
隔热手提式杯套
KW-450
KW-450
隔热手提式杯套
4.9 234
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
摺叠口罩收纳夹KW-499
摺叠口罩收纳夹
摺叠口罩收纳夹
KW-499
KW-499
摺叠口罩收纳夹
4.9 167
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
防水网格鞋子收纳袋RB-757
防水网格鞋子收纳袋
防水网格鞋子收纳袋
RB-757
RB-757
防水网格鞋子收纳袋
4.9 60
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
掀盖口罩盒CH-225
掀盖口罩盒
掀盖口罩盒
CH-225
CH-225
掀盖口罩盒
4.9 56
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
口罩收纳套CH-224
口罩收纳套
口罩收纳套
CH-224
CH-224
口罩收纳套
4.9 214
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
毛毡雨伞包UB-166
毛毡雨伞包
毛毡雨伞包
UB-166
UB-166
毛毡雨伞包
4.9 136
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
可粘贴便携式垃圾袋KW-491
可粘贴便携式垃圾袋
可粘贴便携式垃圾袋
KW-491
KW-491
可粘贴便携式垃圾袋
4.9 13
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
丁腈一次性防护手套CH-223
丁腈一次性防护手套
丁腈一次性防护手套
CH-223
CH-223
丁腈一次性防护手套
4.9 79
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
户外旅行牙刷盒洗漱套装KW-483
户外旅行牙刷盒洗漱套装
户外旅行牙刷盒洗漱套装
KW-483
KW-483
户外旅行牙刷盒洗漱套装
4.9 33
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
圣诞节鹿角发箍头扣CH-218
圣诞节鹿角发箍头扣
圣诞节鹿角发箍头扣
CH-218
CH-218
圣诞节鹿角发箍头扣
4.9 222
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能创意撞色纸卡包ST-677
多功能创意撞色纸卡包
多功能创意撞色纸卡包
ST-677
ST-677
多功能创意撞色纸卡包
4.9 316
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
椅子绑带防滑棉麻坐垫OD-173
椅子绑带防滑棉麻坐垫
椅子绑带防滑棉麻坐垫
OD-173
OD-173
椅子绑带防滑棉麻坐垫
4.9 69
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
迷你小包纸巾广告手帕CH-215
迷你小包纸巾广告手帕
迷你小包纸巾广告手帕
CH-215
CH-215
迷你小包纸巾广告手帕
4.9 274
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能伸缩防丟钥匙扣SR-055
多功能伸缩防丟钥匙扣
多功能伸缩防丟钥匙扣
SR-055
SR-055
多功能伸缩防丟钥匙扣
4.9 109
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
创意便携大号尼龙环保袋RB-751
创意便携大号尼龙环保袋
创意便携大号尼龙环保袋
RB-751
RB-751
创意便携大号尼龙环保袋
4.9 20
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
智能迷你烟雾警报器EC-053
智能迷你烟雾警报器
智能迷你烟雾警报器
EC-053
EC-053
智能迷你烟雾警报器
4.9 325
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
智能红外线体温计KW-469
智能红外线体温计
智能红外线体温计
KW-469
KW-469
智能红外线体温计
4.9 282
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB可充电式电蚊拍KW-468
USB可充电式电蚊拍
USB可充电式电蚊拍
KW-468
KW-468
USB可充电式电蚊拍
4.9 101
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
北欧风磨砂圆形双层无盖垃圾桶KW-466
北欧风磨砂圆形双层无盖垃圾桶
北欧风磨砂圆形双层无盖垃圾桶
KW-466
KW-466
北欧风磨砂圆形双层无盖垃圾桶
4.9 306
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
时尚舒適塑料凉拖鞋CH-199
时尚舒適塑料凉拖鞋
时尚舒適塑料凉拖鞋
CH-199
CH-199
时尚舒適塑料凉拖鞋
4.9 247
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
办公室午睡趴趴枕头OD-171
办公室午睡趴趴枕头
办公室午睡趴趴枕头
OD-171
OD-171
办公室午睡趴趴枕头
4.9 195
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
透明洗漱包RB-742
透明洗漱包
透明洗漱包
RB-742
RB-742
透明洗漱包
4.9 156
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
杯套KW-452
杯套
杯套
KW-452
KW-452
杯套
4.9 239
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
盆栽按摩器KW-451
盆栽按摩器
盆栽按摩器
KW-451
KW-451
盆栽按摩器
4.9 10
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木杯垫KW-447
木杯垫
木杯垫
KW-447
KW-447
木杯垫
4.9 129
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
牛津布收纳五件套RB-725
牛津布收纳五件套
牛津布收纳五件套
RB-725
RB-725
牛津布收纳五件套
4.9 204
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
尼龙收纳三件套RB-724
尼龙收纳三件套
尼龙收纳三件套
RB-724
RB-724
尼龙收纳三件套
4.9 279
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
尼龙收纳五件套RB-723
尼龙收纳五件套
尼龙收纳五件套
RB-723
RB-723
尼龙收纳五件套
4.9 153
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
大容量收纳四件套RB-722
大容量收纳四件套
大容量收纳四件套
RB-722
RB-722
大容量收纳四件套
4.9 310
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能魔力隨手贴MP-115
多功能魔力隨手贴
多功能魔力隨手贴
MP-115
MP-115
多功能魔力隨手贴
4.9 165
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
瓶装永生花EF-014
瓶装永生花
瓶装永生花
EF-014
EF-014
瓶装永生花
4.9 71
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
绣球花玻璃摆件EF-013
绣球花玻璃摆件
绣球花玻璃摆件
EF-013
EF-013
绣球花玻璃摆件
4.9 43
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
蜡烛香薰套装KW-443
蜡烛香薰套装
蜡烛香薰套装
KW-443
KW-443
蜡烛香薰套装
4.9 323
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
弹力超柔暖手抱枕OD-163
弹力超柔暖手抱枕
弹力超柔暖手抱枕
OD-163
OD-163
弹力超柔暖手抱枕
4.9 121
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
弹力超柔抱枕OD-166
弹力超柔抱枕
弹力超柔抱枕
OD-166
OD-166
弹力超柔抱枕
4.9 90
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
弹力超柔骨头枕OD-165
弹力超柔骨头枕
弹力超柔骨头枕
OD-165
OD-165
弹力超柔骨头枕
4.9 37
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
弹力超柔U型枕OD-164
弹力超柔U型枕
弹力超柔U型枕
OD-164
OD-164
弹力超柔U型枕
4.9 248
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超柔多功能垫OD-162
超柔多功能垫
超柔多功能垫
OD-162
OD-162
超柔多功能垫
4.9 94
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
帆布拉手收纳箱(可彩印)ST-652
帆布拉手收纳箱(可彩印)
帆布拉手收纳箱(可彩印)
ST-652
ST-652
帆布拉手收纳箱(可彩印)
4.9 106
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
无盖收纳盒ST-651
无盖收纳盒
无盖收纳盒
ST-651
ST-651
无盖收纳盒
4.9 271
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多格收纳盒ST-650
多格收纳盒
多格收纳盒
ST-650
ST-650
多格收纳盒
4.9 307
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
金属拉手收纳盒ST-649
金属拉手收纳盒
金属拉手收纳盒
ST-649
ST-649
金属拉手收纳盒
4.9 412
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
翻盖收纳盒ST-648
翻盖收纳盒
翻盖收纳盒
ST-648
ST-648
翻盖收纳盒
4.9 331
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
牛津布收纳凳(可彩印)ST-647
牛津布收纳凳(可彩印)
牛津布收纳凳(可彩印)
ST-647
ST-647
牛津布收纳凳(可彩印)
4.9 80
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
皮革收纳长凳(可彩印)ST-646
皮革收纳长凳(可彩印)
皮革收纳长凳(可彩印)
ST-646
ST-646
皮革收纳长凳(可彩印)
4.9 21
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
皮革收纳凳(可彩印)ST-645
皮革收纳凳(可彩印)
皮革收纳凳(可彩印)
ST-645
ST-645
皮革收纳凳(可彩印)
4.9 342
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
无纺布摺叠收纳箱ST-644
无纺布摺叠收纳箱
无纺布摺叠收纳箱
ST-644
ST-644
无纺布摺叠收纳箱
4.9 395
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
带袖子双面绒休闲毯OD-161
带袖子双面绒休闲毯
带袖子双面绒休闲毯
OD-161
OD-161
带袖子双面绒休闲毯
4.9 293
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
桌边水杯夹KW-399
桌边水杯夹
桌边水杯夹
KW-399
KW-399
桌边水杯夹
4.9 433
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
EVA微波手套KW-384
EVA微波手套
EVA微波手套
KW-384
KW-384
EVA微波手套
4.9 201
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
伸缩狗鏈KW-382
伸缩狗鏈
伸缩狗鏈
KW-382
KW-382
伸缩狗鏈
4.9 39
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
带灯便携垃圾袋KW-381
带灯便携垃圾袋
带灯便携垃圾袋
KW-381
KW-381
带灯便携垃圾袋
4.9 128
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多色纸巾盒ST-293
多色纸巾盒
多色纸巾盒
ST-293
ST-293
多色纸巾盒
4.9 347
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
双层衣物內衣袋TP-132
双层衣物內衣袋
双层衣物內衣袋
TP-132
TP-132
双层衣物內衣袋
4.9 268
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
魔术贴旅行摺衣袋TP-131
魔术贴旅行摺衣袋
魔术贴旅行摺衣袋
TP-131
TP-131
魔术贴旅行摺衣袋
4.9 128
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
文具收纳盘BD-155
文具收纳盘
文具收纳盘
BD-155
BD-155
文具收纳盘
4.9 467
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木柄按摩锤KW-828
木柄按摩锤
木柄按摩锤
KW-828
KW-828
木柄按摩锤
4.9 463
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
电动头部按摩器KW-827
电动头部按摩器
电动头部按摩器
KW-827
KW-827
电动头部按摩器
4.9 398
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
 
 
IGP
IGP
关于IGP
业务主要集中于大中华地区,为亚洲地区最大的综合礼赠品网络之一,服务超过11000间企业及机构,管理超过500间供应商,于大中华地区主要城市设有9个办事处及2个品检中心。 顾客可以通过IGP网站查看上千种礼品资料,礼品种类涉及USB手指纪念品、商务文具礼品、广告樽...更多关于IGP
联系方式
地址:
深圳市龙华区清湖社区清湖科技园B栋4楼483-487室

我们的品牌

IGP GIFT IGP EXPRESS KUSDOM Redbox
快速查询
Close

快速查询

Close
Close